Z Kuşağı & Alfa Kuşağı

Z Kuşağı Nedir?

Z Kuşağı çocuklarının hayatlarında teknolojinin hızlı ilerleyişi, birçok sosyal ve ekonomik değişime sebep oldu. Sanayi Devrimi’nin yarattığı tüketim toplumu, internet devrimiyle elektronik topluma dönüştü ve tahmin edilenden hızlı bir ivme ile büyüdü.

1990 öncesinin çocukları bu baş döndüren teknolojik değişimi büyük bir hayranlıkla izlerken, 1990 ve sonrasında dünyaya gelen çocuklar, teknoloji ve internetin bütün getirilerini doğal karşılar oldular, hatta bunları o kadar kanıksadılar ki, diğer kuşaklar için yabancı gelen bu değişim, onların doğumundan itibaren genlerinde saklıydı. Biz Z Kuşağı’nın anneleri babaları ilk renkli televizyonu heycanla anlatırken Z Jenerasyonu yapay zeka, robotlar ve 4.0’ı hedeflemeye başladı. İşte Z ve Y’nin arasındaki teknolojik uçurum toplumdaki farklı tüketici kimliklerin nedeni.

Z Kuşağı neler yapıyormuş peki? Günde saatlercee zamanını sosyal medyada tüketimle geçiren Z Jenerasyonu’nun %90’u yatağından daha kalkmadan maillerini, mesajlarını ve sosyal medya hesaplarını kontrol ediyor. Esneyerek uyanma sahneleri eskide kaldı, artık Z Jenerasyonu’nun elinden telefonu bıraktırmak neredeyse imkansız!

 

 

 

Dijital Dönüşüm Danışmanı Murat Erdör, Z kuşağının ardından gelecek yeni kuşak hakkında bilgiler paylaştı.

Günümüz pazarlama sektöründe nesillerin X, Y ve Z kuşağı olarak kategorize edildiğini belirten Dijital Dönüşüm Danışmanı Murat Erdör, Z kuşağının ardından gelecek olan ve hem sosyal yaşamı hem de ekonomiyi etkileyecek yeni kuşak olarak adlandırılan “Alfa Kuşağı” hakkında bilgiler paylaştı.

Kurallara uyumlu, aidiyet duygusu güçlü, otoriteye saygılı, sadık, çalışkanlığa önem veren bir kuşak olarak tanımlanan X kuşağının ardından, özgür ve dahil edildiğini hissetmek isteyen, çok yönlü, kolay anlaşılır ve daha şeffaf yaklaşımlarıyla öne çıkan Y kuşağının, ardından ise günümüzde ekonomileri etkilemeye başlayan, internet ve mobil teknolojileri kullanmayı seven, internet aracığıyla sosyalleşmeyi tercih eden Z kuşağının geldiğini belirten Erdör, bu kuşaklardan sonra tüm kuşaklardan bazı özellikler taşıyacak olmalarına rağmen, birçok yönüyle tamamen farklılaşacak Alfa Kuşağı’nın sosyal yaşamı ve ekonomiyi dönüştüreceğini ifade etti.

Erdör, teknoloji diğer tüm kuşaklara göre daha merkeze koyacak Alfa Kuşağı’nın sahip olacağı muhtemel bazı özellikleri şu şekilde sıraladı:

1.Teknolojinin içine doğan bu kuşak, dünyayı fiziksel sınırları olmayan bir yer olarak görecek.

2.Hemen hemen her türlü içeriğe, bilgiye erişme gücüne diğer kuşaklara göre daha fazla sahip olacaklar.

3.Sahip oldukları ve hayatlarına entegre ettikleri tüm teknolojileri kişileştirebilecek ve teknolojiyi diğer tüm kuşaklara göre daha merkeze koyacaklar.

4.Telefon ve sanal gerçeklik hayatlarının parçası olacak, hatta sıradan unsurlar olarak hayatlarında yerini alacak.

5.Hayatın daha erken dönemlerinde bilgiye ve kaynaklara ulaşabileceklerinden, Alfa jenerasyonu en girişimci nesil olacak.

6.Çevrimiçi alışveriş yapacaklar ve önceki nesillere göre daha az insanla temas etmek öncelikleri olacak.

7.Çevrimiçi öğrenme yoluyla günümüzdekinden farklı bir eğitim alacaklar. Aynı zamanda kendi öğrenme yollarını, yöntemlerini tasarlayabilecekler.

8.Robot arkadaşlarla ya da yardımcılarla oynamak, ders çalışmak, sohbet etmek, vakit geçirmek hayatlarının bir parçası olacak.

9.Diğer nesillere göre daha az konuşacaklar, etraflarındaki diğer bireylerle sohbetleri oldukça kısıtlı olacak ve gerekmedikçe fiziksel buluşmalardan kaçınacaklar.

 

 

 

 

(Kaynakça: http://digitalage.com.tr/z-kusagindan-sonra-hangi-kusak-gelecek/)